Gözüküçük Köyü
1 Takipçi | 0 Takip
30 06 2007

Yukarı Tepecik Köyü

Kış akşamlarında köy odalarında taşlamalı sohbetlerin yapıldığı Yukarı tepecik, folklor açısından zengin bir köyümüzdür. Sütlü göl ve ovaya nazaran yüksekçe bir tepenin üstündeki düzlükte kurulduğundan bu ismi alan köyün doğusunda Uğur armutlar, batısında Dereler, kuzeyinde Şeyh Musa, güneyinde Karaca köyü vardır.

Köyün tarihiyle ilgili olarak önemli belgelere rastlanmamıştır. Ancak buranın da Aşağı tepecikle beraber Osmanlılar döneminde oranın bir mahallesi gibi kurulduğunu görmekteyiz. Bilahare tarım alanlarının geniş olması ve yol güzergahında bulunması gibi sebeplerle gelişmiştir. Seferberlik ve Kurtuluş savaşlarında 50 kişi askere gitmiş, dönmemiştir. Köyün nüfusunda Erzincan depremi de etkili olmuştur. Doksan yaşındaki bir büyüğe köyle ilgili sorulan bir soruya karşılık olarak "Evladım! Ben çocukken doksan yaşındaki bir dedeye sorduğumda onun da aynı yaştaki dedesinin bu köyde doğup büyüdüğünü söyledi." Köyün tarihiyle ilgili olarak önemli bir belge olarak bu söz yeterli olacaktır.

Fazla engebeli olmayan bir arazisi vardır. Arazinin küçük bir kısmı sulanabilmektedir. Su temini halinde 7000 dekara yaklaşan arazinin tümü sulanabilecek konumdadır. Yine meraların ıslahıyla hem hayvancılıkta önemli atılımlar olacak hem de tarım faaliyetleri gelişecektir.
Köyün tarımında arpa, buğday ve bilhassa nohudun önemli yeri vardır. Yine şekerpancarı, fasulye ve meyve tarımı da yapılmaktadır. Ayrıca önemli sebze bahçeleri bulunmaktadır.
Köyün etrafında tepe boyunca sur olduğu ve bunun yer yer kalıntılarının bulunduğu bilinmektedir.
Yukarı Kova mevkiinde sodalı su bulunmaktadır. Tetkiki yapılan suyun maden suyu olarak değerlendirilmesiyle köy ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir.Köyün tüm nüfusu 1300 kadardır. Ancak bunun 200 kadarı devamlı olarak köyde yaşamaktadır. Yazın nüfusu birkaç kat artan köye geri dönüş başlamıştır. Okulun açık olduğu köye Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli kurslar da açılmaktadır.

Ağaçlandırmanın yapılmasıyla köye yeni bir kaynak temini yanında erozyon önlenecek, tarım alanları daha iyi korunacaktır. Yine zirai hayvancılık talepleri ve ahır sığırcılığı talepleri karşılanırsa hem köye dönüş hızlanacak hem de ekonomi canlanacaktır.

 

 

0
0
0
Yorum Yaz