Gözüküçük Köyü
1 Takipçi | 0 Takip
29 08 2012

FOTOĞRAFLAR

... Devamı

18 06 2010

GÖZÜKÜÇÜK KÖYÜ YOL YAPIMI

Gölova Kaymakamlığımızın 2010 yılı KÖY-DES çalışmaları dahilinde Gözüküçük Köyü yol ihalesi gerçekleştirilmiştir,2(iki) adet menfez ve 3.3 km 1.kat yol asfaltlama çalışmalarına başlanılmıştır   Devamı

14 08 2000

GÖLOVA YÖRESİNDE KULLANILAN SÖZLER

GÖLOVA YÖRESİNDE KULLANILAN SÖZLERYavaş  bağır  ula, Allah senin hırtliğini, saban demürüylemi deldi.Kızım sana söyliyrim, gelinim sen anla.Şu  ipi  mökkem dut.O......lu   g.....    bahmıyı, Hasan  dağına  oduna  gediy.Adam bunun da gırdağı heç bitmiy. (gırdak=istek)Belim, bıhınım goptu.Ecük hışır oldum ama eyiyim.Bahtulu seni ki ahlın bişeye sürmiy.Oyyyy guluncum tutuldu.Yarın bize gel peykede gayfaltı edek. (peyke=balkon)Sobanın borusu hıltak geliyi. (hıltak=gevşek)Akşamki düğünde verdik horonun gözünü...Oy  baba  yiyesiceler,  yeyin de   galhın.Çecem  oynuyum  gülüyüm   amma  eski  oynaşım  ahlımdan  çıhmıyıııı...Neydiysin   LAĞĞ,     _Nere   gediyin  LAĞĞRahat  durun  çocuklar,  şirnemek  bize  gemiy.Bu  baba  dutasıcalara da  ne  oliy   bilmiysin ki!Oyyy  seflüüükkk  oy.Ne  bu  it  gelmiş,  ne  bu  yalı  yemiş.Ula seğürt laaaaBiz  bu  yöreden  gideli   ardıç  kadı,  çam  müftü  olmuş.Bu  çocuk  yeter  sana, Sadığını  açsa da  yeter,Goruğa    ----- --    da   yeter.Verin yiyem,Örtün yatam,Gözlen canım çıhmasın...Niye  beni  ikide bir  örtümden    galdırıysızzz...(örtü=yatak)Samanlıklar  saray  oldu, Gelinlikler  golay  oldu.Kıvır  guyruğunu,  otur  şuraya...Tilki deliğe sığmamış,Kıçına bir de  çalı bağlamış.Irak olak  meleşek,Yakın olak dalaşak...Ecük boğazına tös deseeeee.... Devamı

05 07 2006

Resimler

2009     GÖLOVA                                          ... Devamı

27 07 2007

TELEFON REHBERİ

TELEFON REHBERİ ABONENİN ADI  TELEFON NO  Abdullah Yağız             0346 386 32 96 Bahattin Bülbül            0346 386 33 00 Durbaba Coşkun           0346 386 32 99 Durbaba Coşkun           0346 386 30 38 Dursun Coşkun             0346 386 32 98 Erol Korkmaz               0346 386 32 93    Halil Kılıç                  0346 386 33 05     Kayaali Coşar              0346 386 32 91 Mamure Korkmaz          0346 386 33 02 Muhlis Çakmak             0346 386 33 01 Nuri Çakmak                0346 386 33 06 Osman Korkmaz           0346 386 34 39 Selahattin Araz           0346 386 32 97 Şerif Bulut                  0346 386 32 94 Yılmaz Erence              0346 386 33 29 Yunus Çakmak              0346 386 32 95 Zeki Korkmaz               0346 386 32 92 ... Devamı

26 04 2007

Manilerimiz

        MANİLERİMİZ        Gözüküçüğün önü ırmak Su Akar parmak parmak Halo sana düşermi Vatan evladın vurmak Taş dönmüyor dönmüyor Taşdan bulgur inmiyor Kayanın karısı cimri Bize çerez vermiyor       Gözüküçük bir ırpak Damdan atarlar toprak Yetişin ey komşular Halil Çavuşu kurtarak         ... Devamı

15 11 2007

GÖZÜKÜÇÜK KÖYÜMÜZ

           Gölova’mızın 29 köyünden biri olan Gözüküçük Köyümüz, Gölova’nın güneyinde 12 km. Mesafede bulunmaktadır. Köyümüzün Doğusunda Erzincan'ın Kayı Köyü, Batımızda Kızıldağ’da şirin bir yaylası olan Çukuryurt eski adıyla Kârnus, Kuzeyimizde köyümüze 3 km. uzaklıkta bulunan ve meşhur Çoban Baba Türbesi Bulunan Çobanlı Köyü ve Güneyinde ise Yeni adı Subaşı olan Rüskü ve mezrası Kalecik bulunmaktadır.                           Gözüküçük Köyü'nün kurulması ile ilgili bilgiler nesiller boyunca gelen söylentilere dayanmaktadır. Akarsu kenarında bulunması ancak yollardan içeride kalması, köyün mütevazı bir köy olarak hayatını sürdürmesine sebep olmuştur. Son göçler dışında genelde kapalı bir köy olarak kalmıştır. Yeni yapılaşmaların olduğu köyde kışın ancak 10 hane kalmaktadır. Kalanların genelde yaşlılardan oluşması köye okulun açılmamasına sebep olmaktadır. Kışın ancak 25–30 kişinin kaldığı köyün gerçek nüfusu 600 kişidir. Bu nüfusun önemli bir kısmı yaz mevsiminde köye dönmektedir.           Köyün geçiminde tarım en önemli bir faktördür. Buğday, arpa, fiğ ve nohut üretimi yanında şekerpancarı ve fasulye de ekilmektedir. Yine hayvancılığın da rolü vardır. Büyük hayvanlar yetiştirilmektedir. Tarımda makineleşme tamamlanmıştır. Ekim, hasat ve diğer işlemler traktör ve yardımcı ekipmanlarla yapılmaktadır.       Köyümüz&uu... Devamı

30 06 2007

Yukarı Tepecik Köyü

Kış akşamlarında köy odalarında taşlamalı sohbetlerin yapıldığı Yukarı tepecik, folklor açısından zengin bir köyümüzdür. Sütlü göl ve ovaya nazaran yüksekçe bir tepenin üstündeki düzlükte kurulduğundan bu ismi alan köyün doğusunda Uğur armutlar, batısında Dereler, kuzeyinde Şeyh Musa, güneyinde Karaca köyü vardır. Köyün tarihiyle ilgili olarak önemli belgelere rastlanmamıştır. Ancak buranın da Aşağı tepecikle beraber Osmanlılar döneminde oranın bir mahallesi gibi kurulduğunu görmekteyiz. Bilahare tarım alanlarının geniş olması ve yol güzergahında bulunması gibi sebeplerle gelişmiştir. Seferberlik ve Kurtuluş savaşlarında 50 kişi askere gitmiş, dönmemiştir. Köyün nüfusunda Erzincan depremi de etkili olmuştur. Doksan yaşındaki bir büyüğe köyle ilgili sorulan bir soruya karşılık olarak "Evladım! Ben çocukken doksan yaşındaki bir dedeye sorduğumda onun da aynı yaştaki dedesinin bu köyde doğup büyüdüğünü söyledi." Köyün tarihiyle ilgili olarak önemli bir belge olarak bu söz yeterli olacaktır. Fazla engebeli olmayan bir arazisi vardır. Arazinin küçük bir kısmı sulanabilmektedir. Su temini halinde 7000 dekara yaklaşan arazinin tümü sulanabilecek konumdadır. Yine meraların ıslahıyla hem hayvancılıkta önemli atılımlar olacak hem de tarım faaliyetleri gelişecektir. Köyün tarımında arpa, buğday ve bilhassa nohudun önemli yeri vardır. Yine şekerpancarı, fasulye ve meyve tarımı da yapılmaktadır. Ayrıca önemli sebze bahçeleri bulunmaktadır. Köyün etrafında tepe boyunca sur olduğu ve bunun yer yer kalıntılarının bulunduğu bilinmektedir. Yukarı Kova mevkiinde sodalı su bulunmaktadır. Tetkiki yapılan suyun maden suyu olarak değerlendirilmesiyle köy ekonom... Devamı

30 06 2007

Gölova / Yuvacık Köyü

Gölova / Yuvacık Köyü Gölova'nın güneydoğusunda yer alan köy, Dutluca ve Cellat olmak üzere iki mahalleden meydana gelir. Yuvacığın ilçeye uzaklığı 10 km' dır. Köyün güneyinde Kanlı taş, doğusunda Kuzuluk, batısında Gün alan, kuzeyinde ise Demir konak köyleri bulunur. Gölova'nın en eski ve köklü köylerinden olan Yuvacık, eski haşmeti ve büyüklüğüne göre bugün tamamen boşalmış gibidir. Öyle ki Dutluca mahallesinde birkaç aile kışın kalmakta, köyde ise hiç bir baca tütmemektedir. Refahiye-Kanlıtaş'tan Ağvanis'e gelen yaya ve hayvan yolunun kesilmesinden midir, nedir? Yuvacık da boşalmıştır. Ya da köyün anası Nazire Hatun'un ölmesinden olsa gerek, köy boşalmış durumdadır. Yuvacık' ın ilk yeri Tuzla'dır. Tuzla'da tuz çıkarıp satarak geçinen insanlar bilahare Yuvacık' a gelmişlerdir. Birkaç tane olan ilk meskunları daha sonra göçenlerle çoğalmıştır. Köyün tarihiyle ilgili olarak çeşitli bilgiler ve söylentiler vardır. Ancak Kale ve Zindan mevkilerinin Osmanlılar döneminde büyük bir yerleşim alanı olduğunu ve adı geçen yerlerin de kale ve cezaevi zindanı olarak kullanıldığını görmekteyiz.Yine köy mezarlığı ve çeşitli temel kazılarında Osmanlı ve Selçuklu dönemi mezar taşlarına rastlanması buradaki Türk yerleşmesinin oldukça eski olduğunu göstermektedir. Tuzlalar 1940'lı yıllara kadar kullanılmıştır. Hatta son dönemlerde 8 kadar bekçi ve bir çok işçiler bulunmaktaydı. Hem kuyulardan kaya tuzu hem de tuzlu suların damıtıldığı tuz gölcükleri bulunmaktaydı. Yine köyün arazisinde kalsiyumlu ve tuzlu suların çıktığı yerlerde traverten benzeri beyaz alanlar bulunmaktadır. Sodalı ve mine... Devamı

30 06 2007

Gölova / Subaşı Köyü

Gölova / Subaşı Köyü                                                Kayı, Soğuksu, Çobanlı, Gözüküçük, Çakır şeyh köyleri arasında bulunan köyün batısında Kalecik mezrası bulunmaktadır.Çobanlı Çayı'nın doğduğu Kızıldağ'ın güney eteklerinin köyün sınırlan içinde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir. Kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki iki derenin etrafına kurulmuştur. Gölova'da yapılaşmanın en çok ve modern olduğu köydür. Bu özelliği ile küçük bir şehir görünümündedir. Dereye bakan çok katlı apartmanlar ve villaları ile adeta bir "Boğaziçi" görünümündedir.          Kuzey-güney Şu şar ile Ala kilise arasındaki tek bağlantı yolunun üzerindeki köyün kuruluşu oldukça eskidir. Türklerin yerleşmeye başlaması ise 400 yıl kadar öncesine dayanır. Zengin ve önemli bir Ermeni-Rum köyü karışımıydı. Osmanlılar döneminde Türkler de yerleşmeye başlamıştır. 1876 Osmanlı-Rus Harbi'nin takiben Ermeniler, seferberlikle beraber ise Rumlar tamamen köyü boşaltmıştır. Köyde Rumların kurmuş olduğu banka sistemi uzun zaman devam etmiş ve çevredeki insanların da bu sistemden yararlanmak için buraya geldikleri ve köyün gelişmesine sebep oldukları belgelenmiştir. Yine Kalecik mevkii de önemli bir savunma alanıydı ve burada sürekli olarak Türk askerî birliği bulunurdu. Bunlar dışında kale mezrasında meşeden odun kömürü elde edilirdi. Odun kömürü fırınlarının kalıntıları halen bul... Devamı

30 06 2007

Gölova/Soğuksu Köyü

Gölova/Soğuksu Köyü      Gölova'nın güneyinde Çobanlı Çayı'nın doğduğu mevkide yer alır. Güneyinde Kızıldağ-Kel dağ sırası, kuzeyinde ise Çakır şeyh, Ulu çukur köyleri bulunur. Köylülerin tabiriyle sınır şöyledir: Doğuda Rüskünün taşı ve Torluk, batıda Küme söğüt, kuzeyde İlimin bozu, Vasılın dere ve dağ yolu, güneyde ise Tahta köprü, Ali bey ağılı, Sakı kayanın kafa taşı bulunmaktadır. Bu mevkiler asırlardır kullanılan ve salnamelerde esas kabul edilen gerçek sınırlardır. Nitekim kadastro çalışmalarında ve tapu kayıtlarında bile bu adlandırmalar esas kabul edilmektedir. Köyün kuruluşu ile ilgili arşiv araştırmaları göstermektedir ki köy, Selçuklular zamanında Salur zade ve onunla gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 800 senelik bir tarihi bulunmaktadır. Salur zade'nin kabri başındaki kitabe de bunu doğrular mahiyettedir. Yine rastlanan birkaç mezar taşı da bu tarihi teyit etmektedir.Kuzey-güney ve doğu-batı istikametli bir geçiş üzerinde bulunması, köyün kurulduktan kısa bir süre sonra merkezî bir yer olmasına sebep olmuştur.Yine Salur zade'nin tanınmış, maruf bir zat olması ile köy zamanla önemli bir merkez olmuştur. Bu merkezî olma özelliğini daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Köyün tapu kayıtları araştırılırken tarih içerisinde Trabzon'a, Erzurum'a ve Şebinkarahisar'a bağlandığı, bilahare Suşehri ve Gölova'ya bağlandığı ortaya çıkmıştır. Tarih kısmında da belirtildiği gibi, bu aynı zamanda Gölova tarihindeki bir durumdur. Köyün yaylalarının tapuları da benzeri şekilde -Padişah tapusu denen- Osmanlı döneminde verilmiş tapulardır. Köy tarihi ve tabii zenginliklerle doludur. İbrahim Bey Konağı, Salur zade Tü... Devamı

30 06 2007

Karayakup Köyü

    KARAYAKUP KÖYÜ TARİHİ  Anadolu’nun fethedilerek Türkleşmesi-Müslümanlaşması 11.asrın başlarında başlamış olup,14.asrın ortalarında tamamlamıştır. Anadolu’ya ilk gaza seferleri 1018 yılında Çağrı bey kumandasındaki Türkmen birlikleriyle başlamış,sonraları defalarca tekrarlanmış olmakla birlikte fazla ileriye gidememiştir.Ancak, 1071 Malazgirt meydan muharebesi sonucunda Anadolu’nun kapıları Türkistan, Horasan, Azerbaycan vs. yerlerden gelen Oğuz- Türkmen boylarına mensup göçebeler tarafından doldurulmuşlardı. Yaklaşık 4,5 asır süren bu göçler sonucunda bu ülke Müslümanların-Türkün vatanı hanine gelmiştir. Türklerin Anadolu’ya yoğun olarak gelişlerinin ikinci dalgası 13. yüzyılın ilk yarısında Moğol işgali sonucu Türklerin topraklarından koparak Anadolu’ya gelişleriyle gerçekleşmiştir.Anadolu’ya gelen Oğuz-Türkmen boyları burada küçük gruplar halinde iskan edindiler Türkmenlerin ilk iskanları Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir. Karayakup Gazi hazretleri de muhtemelen horasan bölgesinden Moğol akınları nedeniyle 13. yüzyılın başlarında Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinden bir kişidir. Kendisi İslam’ın ilk yıllarında Horasan bölgesinde hem ticaret, hem de tebliğ için girişen Müslümanların soyundandır. Kara lakabını alması da kendisinin Arap kökenli ve esmer tene sahip bir kişi olmasından kaynaklanmaktadır ki o tarihlerde bu kişilere Arap manasına Kara sıfatı kullanılıyordu.Nitekim Hz. Ebubekir sıdık(RA)’nın soyundan olduğu Osmanlı Arşivleri kayıtları arasında bununan 255 numaralı ve 1547 tarihli Tapu Tahrir Defterinin 146 sayfasında şöyle geçmektedir. Zaviye-i Karayakup, bermucebi atik, halen Hazreti Ebubekir R.A. neslinden. Yeni Osmanlı Arşivinde 37 numaralı... Devamı

30 06 2007

Gölova / Günalan Köyü

Gölova / Günalan Köyü   Başından yükselir ayna tepeler Yağmuru yağar da, karı sepeler Seni bize armağan etti dedeler Yeşil tümekerim, kıymetli köyüm Gölova'nın silueti en yeşil olan köyüdür. Akarsu üzerinde yapılacak bir köprü ile 6 km olması gereken yolunun ilçeye uzaklığı, Demir-konak'tan 10, Çobanlı' dan ise 13 km. dır. Köyün komşuları Çobanlı, Aşağı Tepecik, Kanlı taş, Kayı, Bozat, Aktaş ve Merkez Kanal Mahallesidir. Yerleşim yeri ve kuruluş itibariyle en ferah ve düzenli köydür. Geniş bir sahaya kurulan köyün sokakları oldukça düzenlidir. Büyük bahçeler içindeki meskenlerin arasında araçların girip-çıkacağı ve manevra yapabilecekleri sahalar bulunmaktadır. Gölova'nın köyleri içerisinde Kara Yakup Köyü'nden sonra en geniş araziye sahiptir. 35.000 dekarlık toplam arazisinin 5.000 dekan sulanabilmektedir. Sulanabilen arazisi de en fazla olan köyümüzdür. Bunlar yanında en son teknolojiyi ilçeye getiren köy de Gün alan köyü'dür. Yine düzenli olarak besi hayvancılığı yapılan ve teşvikli yetiştiriciliğin de öncülüğünü yapan köydür. Köyün kuzeyinden akan Çobanlı Çayı boyundaki geniş araziler sulanabilmektedir. Bu arazide başta şekerpancarı olmak üzere, fasulye, patates, domates ve her türlü sebze yetiştirilmektedir. Suşehri arazisinde şeker oranı en fazla olan pancar, Gün alan Köyü'nde üretilmektedir. Yine geçmiş yıllarda yapılan pancar yarışmalarında en büyük pancarları da hep bu köy üretirdi.Tarım ürünleri yanında kavak ve söğütçülükten de gerçek manada para kazanan köyümüz Gün alan'dır. Düzenli k... Devamı

30 06 2007

Gölova / Gözlüce ve Ödemiş Köyü

Gölova / Gözlüce ve Ödemiş Köyü Gözlüce Mahallesi Ödemiş'le beraber iki yerleşim biriminden oluşmaktadır. Asfalta 4 km. uzaklıktaki Gözlüce'nin ilçe merkezine uzaklığı 13 km. dir. Köy ve mahalle arasında 1.5 km. bulunmaktadır.Köyün kuzeyinde Sorhun ve Zağpa, doğusunda ve güneyinde Boğazköy, batıda ise Elibüyük köyleri bulunmaktadır. Eski ismi olan Bul-hat'ın köyden geçen kervan yoluna izafeten verildiği büyüklerce söylenmektedir. Şuşar-Mindeval yerleşim yerlerini birbirine bağlayan ilk kervan yollarının buradan geçmesiyle kurulmuştur Gözlüce. Sorhun'un güneyinde önemli bir konaklama merkezi olarak bir han ve müctemilatı olarak kurulan köy, zamanla gelişip, büyüyerek önemli bir konuma gelmiştir. Ancak Osmanlı'nın son döneminde kervan yollarının güzergahının değişmesiyle köyün de önemi azalmıştır. Hele doğu-batı istikametli dere yolunun kullanılmaya başlamasıyla kervan yolu tamamen kapanmış ve köy de yoldan uzakta kalmıştır. Bu uzaklık köyün önemli ölçüde gerilemesine sebep olmuştur, Gözlüce Köyü mezarlığındaki Osmanlı mezarları ve Selçuklu dönemi mezar taşlan köyün tarihine önemli ölçüde ışık tutmaktadır. Süslemeler yapılmış, yazılar yazılmış taşlar, bugüne kadar gelebilmiştir. Gölova tarihine de ışık tutan bu taşların korunması ve tarihçilere okutturularak birer vesika olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Evinbaşı, Meyram pınarı, Ağdaş, Kavaktepe ve Mehramın sırtı olarak sınırlanan köyün, geçim kaynaklarında tarımın rolü fazladır. Bil¬hassa nohut tarımda önemli bir yer tutar. Kıraç arazilerde Gölova'nın en iyi nohutları üretilmektedir. Bunun yanında buğday, arpa, fiğ gibi ürünler ve sulanabilen küçük sahalarda ise bağ-bahçe ekimi yapılmaktadır. Hamal Hüseyin tarafından padişah fermanıyla satın alınan köyün fermanı halen saklanmaktadır. Ve çevredeki birçok köyün tarlaları da bu şahsın üzerine tescilli bulunmaktadır. Ancak köyün ilk kuruluşunun daha önce de söylendiği gibi Fatih'in Şebinka... Devamı

30 06 2007

Demirkonak Köyü

Gölova / Demirkonak  Köyü Sivas ilinin nadir güzellikte olan gölova ilçesinin çok güzel şirin bir köyüdür.Demirkonak köyü gölovamıza 7 km uzaklıkta şirin bir köyümüzdür.Köyün eski adı nohurtperttir.Köyde karasal iklim hüküm sürmektedir.   Demirkonak Köyü Köy Muhtarı: Vahap Yağız MuhtarLık Telefonu: 0346 385 34 65 Nüfüs:2000-74 kişi-1997-84 kişi İle uzakLığı:191 km İlçeYe Uzaklığı: 7km Köy hakkındaki gerekli biligileri ve resimler bulabilirsiniz. Devamı