Gözüküçük Köyü
1 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

Eğitim

Günlük

Anne

Diğer İçeriklerim (27)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (1)
30 06 2007

Gölova / Subaşı Köyü

Gölova / Subaşı Köyü                                                Kayı, Soğuksu, Çobanlı, Gözüküçük, Çakır şeyh köyleri arasında bulunan köyün batısında Kalecik mezrası bulunmaktadır.Çobanlı Çayı'nın doğduğu Kızıldağ'ın güney eteklerinin köyün sınırlan içinde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir. Kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki iki derenin etrafına kurulmuştur. Gölova'da yapılaşmanın en çok ve modern olduğu köydür. Bu özelliği ile küçük bir şehir görünümündedir. Dereye bakan çok katlı apartmanlar ve villaları ile adeta bir "Boğaziçi" görünümündedir.          Kuzey-güney Şu şar ile Ala kilise arasındaki tek bağlantı yolunun üzerindeki köyün kuruluşu oldukça eskidir. Türklerin yerleşmeye başlaması ise 400 yıl kadar öncesine dayanır. Zengin ve önemli bir Ermeni-Rum köyü karışımıydı. Osmanlılar döneminde Türkler de yerleşmeye başlamıştır. 1876 Osmanlı-Rus Harbi'nin takiben Ermeniler, seferberlikle beraber ise Rumlar tamamen köyü boşaltmıştır. Köyde Rumların kurmuş olduğu banka sistemi uzun zaman devam etmiş ve çevredeki insanların da bu sistemden yararlanmak için buraya geldikleri ve köyün gelişmesine sebep oldukları belgelenmiştir. Yine Kalecik mevkii de önemli bir savunma alanıydı ve burada sürekli olarak Türk askerî birliği bulunurdu. Bunlar dışında kale mezrasında meşeden odun kömürü elde edilirdi. Odun kömürü fırınlarının kalıntıları halen bul... Devamı

30 06 2007

Gölova/Soğuksu Köyü

Gölova/Soğuksu Köyü      Gölova'nın güneyinde Çobanlı Çayı'nın doğduğu mevkide yer alır. Güneyinde Kızıldağ-Kel dağ sırası, kuzeyinde ise Çakır şeyh, Ulu çukur köyleri bulunur. Köylülerin tabiriyle sınır şöyledir: Doğuda Rüskünün taşı ve Torluk, batıda Küme söğüt, kuzeyde İlimin bozu, Vasılın dere ve dağ yolu, güneyde ise Tahta köprü, Ali bey ağılı, Sakı kayanın kafa taşı bulunmaktadır. Bu mevkiler asırlardır kullanılan ve salnamelerde esas kabul edilen gerçek sınırlardır. Nitekim kadastro çalışmalarında ve tapu kayıtlarında bile bu adlandırmalar esas kabul edilmektedir. Köyün kuruluşu ile ilgili arşiv araştırmaları göstermektedir ki köy, Selçuklular zamanında Salur zade ve onunla gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 800 senelik bir tarihi bulunmaktadır. Salur zade'nin kabri başındaki kitabe de bunu doğrular mahiyettedir. Yine rastlanan birkaç mezar taşı da bu tarihi teyit etmektedir.Kuzey-güney ve doğu-batı istikametli bir geçiş üzerinde bulunması, köyün kurulduktan kısa bir süre sonra merkezî bir yer olmasına sebep olmuştur.Yine Salur zade'nin tanınmış, maruf bir zat olması ile köy zamanla önemli bir merkez olmuştur. Bu merkezî olma özelliğini daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Köyün tapu kayıtları araştırılırken tarih içerisinde Trabzon'a, Erzurum'a ve Şebinkarahisar'a bağlandığı, bilahare Suşehri ve Gölova'ya bağlandığı ortaya çıkmıştır. Tarih kısmında da belirtildiği gibi, bu aynı zamanda Gölova tarihindeki bir durumdur. Köyün yaylalarının tapuları da benzeri şekilde -Padişah tapusu denen- Osmanlı döneminde verilmiş tapulardır. Köy tarihi ve tabii zenginliklerle doludur. İbrahim Bey Konağı, Salur zade Tü... Devamı