Gözüküçük Köyü
1 Takipçi | 0 Takip
30 06 2007

Gölova / Subaşı Köyü

Gölova / Subaşı Köyü

            

 

 

 

 

 

 

        

               Kayı, Soğuksu, Çobanlı, Gözüküçük, Çakır şeyh köyleri arasında bulunan köyün batısında Kalecik mezrası bulunmaktadır.Çobanlı Çayı'nın doğduğu Kızıldağ'ın güney eteklerinin köyün sınırlan içinde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir. Kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki iki derenin etrafına kurulmuştur. Gölova'da yapılaşmanın en çok ve modern olduğu köydür. Bu özelliği ile küçük bir şehir görünümündedir. Dereye bakan çok katlı apartmanlar ve villaları ile adeta bir "Boğaziçi" görünümündedir.
          Kuzey-güney Şu şar ile Ala kilise arasındaki tek bağlantı yolunun üzerindeki köyün kuruluşu oldukça eskidir. Türklerin yerleşmeye başlaması ise 400 yıl kadar öncesine dayanır. Zengin ve önemli bir Ermeni-Rum köyü karışımıydı. Osmanlılar döneminde Türkler de yerleşmeye başlamıştır. 1876 Osmanlı-Rus Harbi'nin takiben Ermeniler, seferberlikle beraber ise Rumlar tamamen köyü boşaltmıştır. Köyde Rumların kurmuş olduğu banka sistemi uzun zaman devam etmiş ve çevredeki insanların da bu sistemden yararlanmak için buraya geldikleri ve köyün gelişmesine sebep oldukları belgelenmiştir. Yine Kalecik mevkii de önemli bir savunma alanıydı ve burada sürekli olarak Türk askerî birliği bulunurdu. Bunlar dışında kale mezrasında meşeden odun kömürü elde edilirdi. Odun kömürü fırınlarının kalıntıları halen bulunmaktadır, ormanların azalmasıyla bu fırınlar işlerliğini yitirmiştir. Subaşı'nın nüfusu 1100 civarında olmasına karşın ancak 10 hane kışın köyde kalmaktadır. Bunun yanında yapılmış olan 100 kadar ev, döşenmiş halde boş kalmaktadır. Ancak yaz aylarında önemli bir geri dönüş yaşanmakta ve evlerin büyük bir kısmı dolmaktadır. Nüfus 500'leri bulmaktadır. Gölova barajının suyu buradan kanala alınmakta ve vadinin batısını takip ederek gelmektedir. 6000 dekarlık tarım arazisinin ancak 1000 dekarı sulanabilmektedir. Sulanabilen yerlerde şekerpancarı ve fasulye, diğer yerlerde ise buğday, arpa, nohut ve yem bitkileri ekilmektedir. Köyün bükü yanında şahısların da önemli kavaklıkları bulunmaktadır.Geniş meraların bulunduğu köyde nüfusun azalması nedeniyle hayvancılık tam manasıyla yapılamamaktadır. Birkaç büyükbaş hayvan ancak ihtiyacı karşılar mahiyettedir. Arıcılık ve diğer faaliyetlerle orman, dağ ve balık turizmi de yalnız yerel imkanlarla yapılabilmektedir. Önemli miktardaki alabalıktan faydalanılamamaktadır.

 

0
0
0
Yorum Yaz