Gözüküçük Köyü
1 Takipçi | 0 Takip
30 06 2007

Gölova / Aydoğdu Köyü, Kayaoğlu Mezrası

İlçe merkezine 16 km. uzaklıktaki Aydoğdu Köyü Aslanca, Üçve-ren, Karayakup, Kayaoğlu mezrası ve Taşdemir köyleri ile komşudur. Köy, Gölova-Çamoluk asfaltından 2 km. kadar kuzeyde bulunmaktadır. Güneyindeki düz alanlar dışında genelde engebeli bir arazisi vardır. Bu özelliğiyle de daha ziyade hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir köydür. Sulanabilen arazisi oldukça azdır. Köy içinde sulamaya müsait alanlar da su yetersizliği nedeniyle sulanamamaktadır. Köyün değil sulama suyu, içme suyu bile yetersizdir. Gölova'da devlet hizmetlerinden en az yararlanan bir köy görünümündedir. Nitekim koşum hayvanlarının tarımda kullanıldığı iki köyden birisidir.Aydoğdu en eski Türk köylerinden birisidir. 400 yıla yakın bir yerleşimi vardır. Hayvancılık ve ormancılık yanında rüzgârla çalışan ve çevrenin tek değirmenleri olan YEL DEĞİRMENLERİ bu köyde kurulmuştur. Günümüzden 100 yıl önce kullanıldığı söylenen yel değirmeninin millerinin takıldığı ve alt taşı olarak kullanılan delikli taşlar bugün korunmaktadır. Köyün kuzeyinde şehit askerlerin gömülü olduğu kabul edilen Meçhul Asker Mezarlığı vardır. Seferberlikte burada konaklayan orduda ölen askerlerin gömüldüğü yer olarak dedelerden nakledilmiştir. Aydoğdu Köyü'nün güneyinde Çobanlı Çayı kenarındadır. 20 hanenin sürekli kaldığı Kayaoğlu mezrasının da yerleşimi oldukça eskidir. Burada da tarihi eser kalıntılarına rastlanmıştır. Mezranın yerinin dar olması nedeniyle kuzeye doğru bir gelişme olmuştur. Su, burası için de önemli bir meseledir. Irmak kenarındaki 100 dekara yakın bir saha sulanabilmekte, geri kalan büyük tarım arazilerinde kuru tarım yapılmaktadır.Nüfusunun büyük bölümü İstanbul'da yaşayan Kayaoğullar oto par-çacılığıyla uğraşırlar. Kayaoğlu'na da önem veren gurbetçiler yeni binalar yapmak suretiyle mahalleyi güzelleştirmişlerdir. Aydoğdu ve Kayaoğlu'nun arazisinde yabani armutlar ve alıç ağaçları bölge tarımı için önemli olacak bir değerdir. Bu ağaçlara armut, elma ya da uygun çeşitli meyveler aşılanmak suretiyle yeni bir ekonomik kaynak hayata geçirilebilecek

0
0
0
Yorum Yaz